XV Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE
XV Sympozjum
Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)

Miejsce: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec k/Warszawy,
Data:  2 czerwca 2017 r.
 
9:30 – 10:30 – Rejestracja gości
10:30 – 10:40 – Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk – Dyrektor IGiHZ PAN, prof. dr hab. Janusz Hołyst – Prezes Zarządu KRAB
10:40 – 11:40 – Sesja otwierająca
Wystąpienie Jarosława Gowina – Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące stanowiska Polski do 9. Programu Ramowego UE
Wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego – Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Wystąpienie prof. dr hab. Andrzeja Tretyna   – Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich    
Wystąpienie prof. dr hab. inż. Leszka Rafalskiego  – Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych 
Wystąpienie dr Zygmunta Krasińskiego – Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dotyczące podsumowania uczestnictwa polskich jednostek w PR Horyzont 2020  
11:40 – 13:30 – Doświadczenia i sukcesy w projektach REGPOT – sesja prezentacji z przerwą kawową
Dr Urszula Wyrzykowska-Białek – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie, „FISHMED Fishing for Medicines and their targets using Zebrafish models of human diseases”, “HEALTH-PROT Proteins in Health and Disease”
Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk,  Cyprian TomasikInstytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, “ANIMBIOGEN in EU - Centre of Excellence in Genomics, Biotechnology and Quality of Animal Products in Sustainable Production Systems with consideration of Animal Welfare”
Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Uniwersytet Medyczny w Łodzi  “HARC - Healthy Ageing Research Centre”
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew A. Gaciong  - Warszawski Uniwersytet Medyczny, „BASTION - From Basic to Translational Research in Oncology”
Prof. dr hab. inż. Przemysław KazienkoPolitechnika Wrocławska, „ENGINE - European research centre of Network intelliGence for INnovation Enhacement”
Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Uniwersytet Gdański, "Założenia i wyniki projektu MOBI4Health: CENTRE OF MOLECULAR BIOTECHNOLOGY FOR HEALTHY LIFE - Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform"
13:30 – 14:45 – Lunch, sesja posterowa, możliwość zwiedzenia Instytutu
14:45 – 16:15 – Panel dyskusyjny „Przyszłość projektów REGPOT i strategia rozwoju centrów badawczych w polskich regionach”
Moderatorzy:
Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk – Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Zastępca Dyrektora ds. Innowacji Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
Paneliści:
Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła - Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Marta Pytlarczyk – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kinga Słomińska - Kierownik Zespołu ds. Międzynarodowych Agend Badawczych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Dr inż. Andrzej Siemaszko – Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego
Marcin Wajda - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
16:15 – 16:35 – Zmiana zasad wynagrodzeń w programie Horyzont 2020 – Barbara Trammer, KPK
16:35 – 16:50 – Podsumowanie konferencji
16:50 – 17:00 – Przerwa kawowa
17:00 – Walne Zgromadzenie Członków KRAB (I termin)
17:15 – Walne Zgromadzenie Członków KRAB (II termin)

  Patronat honorowy


      Przewodniczący KRASP

  

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że udział w Sympozjum potwierdził m.in. Pan Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
IGHZ PAN zapewnia transport z Warszawy do Jastrzębca i z powrotem.
Miejsce zbiórki Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki) o godzinie 9.00.

Odjazd autokaru:9.30


Osoby, które będą korzystały z autokoru proszone są o wpisanie tej informacji w polu UWAGI.

Uwaga
maksymalne wymiary posterów 95 x 100 cm

 

Miejsce i data

02.06.2017

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk
05-552 Jastrzębiec k/Warszawy
ul. Postępu 36 A

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN