XV Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE
 
ZAPROSZENIE

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału w XV Sympozjum KRAB, którego współorganizatorem i gospodarzem będzie Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Sympozjum odbędzie się 2 czerwca 2017 r. w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec k/Warszawy,
ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.

 

Celem Sympozjum jest prezentacja i omówienie stanowiska Polski do 9. Programu Ramowego UE z uwzględnieniem strategii rozwoju centrów badawczych w Polsce.

W Sympozjum udział potwierdził Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

 W Sympozjum planowany jest udział laureatów projektów REGPOT, którzy zaprezentują doświadczenia i sukcesy polskich jednostek naukowych w projektach UE dotyczących rozwoju potencjału badawczego.
Oczekujemy, że w Sympozjum weźmie udział około 100 uczestników. Mamy nadzieję, że Sympozjum przyczyni się do zwiększenia udziału polskich zespołów w programach badawczych UE.Program Sympozjum dostępny jest tutaj: http://krab15.syskonf.pl/.


Materiały z poprzedniego Sympozjum KRAB są dostępne na stronie Stowarzyszenia http://krab.edu.pl.

Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. Rejestracja trwa do 25 maja 2017, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


2 czerwca o godz. 17:00 odbędzie się również otwarte Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KRAB.Zapraszamy do rejestracji na stronie: http://krab15.syskonf.pl/ oraz do zgłaszania wystąpień na Sympozjum w trakcie Sesji plakatowej.

Tytuły ewentualnych plakatów prosimy podawać na formularzu rejestracyjnym w polu Uwagi.
 
 
 
Prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst                  Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk    dr Zygmunt Krasiński
     Prezes Zarządu KRAB                                 Członek Zarządu KRAB                     Członek Zarządu KRAB

  Patronat honorowy


      Przewodniczący KRASP

  

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że udział w Sympozjum potwierdził m.in. Pan Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
IGHZ PAN zapewnia transport z Warszawy do Jastrzębca i z powrotem.
Miejsce zbiórki Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki) o godzinie 9.00.

Odjazd autokaru:9.30


Osoby, które będą korzystały z autokoru proszone są o wpisanie tej informacji w polu UWAGI.

Uwaga
maksymalne wymiary posterów 95 x 100 cm

 

Miejsce i data

02.06.2017

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk
05-552 Jastrzębiec k/Warszawy
ul. Postępu 36 A

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN