XV Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE
Siedziba Instytutu znajduje się w Jastrzębcu, 25 km na południe od Warszawy, przy trasie krajowej E77 Warszawa – Kraków.

IGHZ PAN zapewnia transport z Warszawy do Jastrzębca i z powrotem do Warszawy.
Miejsce zbiórki Muzeum Techniki - (Pałac Kultury i Nauki) o godzinie 9.00


Znalezione obrazy dla zapytania ighz

  Patronat honorowy


      Przewodniczący KRASP

  

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że udział w Sympozjum potwierdził m.in. Pan Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
IGHZ PAN zapewnia transport z Warszawy do Jastrzębca i z powrotem.
Miejsce zbiórki Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki) o godzinie 9.00.

Odjazd autokaru:9.30


Osoby, które będą korzystały z autokoru proszone są o wpisanie tej informacji w polu UWAGI.

Uwaga
maksymalne wymiary posterów 95 x 100 cm

 

Miejsce i data

02.06.2017

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk
05-552 Jastrzębiec k/Warszawy
ul. Postępu 36 A

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN