XV Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE

Kontakt

Biuro organizatora
XV Sympozjum Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB)
dr Ewelina Zima-Kulisiewicz
e.zima-kulisiewicz@ighz.pl
tel: 22 736 70 13

  Patronat honorowy


      Przewodniczący KRASP

  

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że udział w Sympozjum potwierdził m.in. Pan Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
IGHZ PAN zapewnia transport z Warszawy do Jastrzębca i z powrotem.
Miejsce zbiórki Muzeum Techniki (Pałac Kultury i Nauki) o godzinie 9.00.

Odjazd autokaru:9.30


Osoby, które będą korzystały z autokoru proszone są o wpisanie tej informacji w polu UWAGI.

Uwaga
maksymalne wymiary posterów 95 x 100 cm

 

Miejsce i data

02.06.2017

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
Polskiej Akademii Nauk
05-552 Jastrzębiec k/Warszawy
ul. Postępu 36 A

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN